Een hoge dwarslaesie

Wat is dat nou precies?

Hoogte van een dwarslaesie

Het ruggenmerg werkt als boodschapper tussen de hersenen en de spieren en bij een dwarslaesie heeft het ruggenmerg schade opgelopen. De oorzaak hiervan kan een ongeval, een ontsteking of een bloeding zijn. Op zichzelf zegt de term dwarslaesie niets over de ernst van de gevolgen, die worden bepaald door de hoogte of uitgebreidheid van het letsel. Bij een breuk boven de eerste thoracale wervel (bovenste borstwervel) spreken we van een hoge dwarslaesie, daaronder spreken we van een lage dwarslaesie. Hoe hoger in het ruggenmerg en hoe uitgebreider het letsel is, hoe ernstiger de gevolgen zijn.

Compleet of incompleet

Een dwarslaesie hoeft niet te betekenen dat het ruggenmerg geheel is doorgesneden. Ook kleinere beschadigingen van het ruggenmerg (incomplete dwarslaesie) kunnen er voor zorgen dat boodschappen niet meer goed kunnen worden doorgegeven. Bij een incomplete dwarslaesie kan er in de beginperiode nog (gedeeltelijk) herstel optreden. Helaas blijft er vaak wel restschade, waardoor je toch bepaalde spieren niet meer kan aansturen of het gevoel afwezig is.

Dwarslaesie C5

Ik heb een hoge dwarslaesie op niveau C5. Hierbij zijn de armen en handen ook aangedaan. Op het plaatje wordt aangegeven, wat dat betekent. Groen betekent dat ik er nog volledige controle over heb, voor rood geldt dat helaas niet.

Gelukkig heb ik gemerkt dat lichamelijke beperkingen niets zeggen of hetgeen wat je nog in je leven kan bereiken.